Aloe Trade privaatsustingimused on nii meie klientide kui meie endi andmete kaitseks ja turvaliseks kasutamiseks. Igalühel on õigus kaitstud andmetele!

Kes me oleme

Meie veebiaadress on: www.aloetrade.ee

Aloe Trade privaatsuseeskirjad

Aloe Trade privaatsuseeskirjad võtab isikuandmete kaitset ja klientide ja kõigi teiste meiega kokkupuutuvate osapoolte privaatsust väga tõsiselt. Selleks, et saaksid turvaliselt meie salongi teenuseid kasutada, hoiame oma privaatsuspõhimõtetega kursis nii oma töötajaid kui kõiki teisi asjaosalisi.

Millist infot Aloe Trade kogub?

Kogume kontaktandmeid isikutelt, kes meiega ise ühendust võtavad. Valdavat osa Aloe Trade teabest ja isikuandmetest, kasutab Aloe Trade, et töödelda ning jagada infot ja mõningaid isikuandmeid erinevate kasutajarühmade vahel. Millises mahus ja kui palju andmeid kogutakse, sõltub Aloe Trade’i töökorraldusest ja kehtivatest õigusaktidest.
Aloe Trade võib edastada teatud tüüpi isikuandmeid kolmandatele pooltele, kui see on vajalik Aloe Trade tööks vastavalt seadusandlusele ja
Aloe Trade privaatsuseeskirjadele.

Kuidas Aloe Trade kogutud infot kasutab

Veebilehelt kogutud teavet kasutame selleks, et analüüsida külastatavust ja tuvastada kasutajaid.

Kuidas Aloe Trade infot avaldab

Seaduses ettenähtud juhtudel võidakse Aloe Trade nõuda isikuandmete avaldamist. Lisaks võime omaalgatuslikult jagada isikuandmeid ja lisateavet, kui see meie arvates aitab ära hoida seaduse või teenuste tingimuste rikkumist.


Aloe Trade kasutatavad tehnoloogiad


Aloe Trade’i lehe kasutamiseks peab arvutis olema lubatud küpsiste kasutamine, mis võimaldab seanssi meeles pidada ning abistab lehel liikumist. Töötame selle nimel, et kaitsta Aloe Trade volitamata juurdepääsu eest Aloe Trade kasutuses olevale teabele või selle volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest.


Aloe Trade muudatused privaatsuspõhimõtete kasutamises


Aloe Trade’i privaatsuspõhimõtted muutuvad koos internetiga ning seetõttu on meil vahel tarvis neid uuendada. Sellest anname teada kõigile
Aloe Trade administraatoritele ja tugiisikutele e-posti teel.

Küsimused Aloe Trade’ile

Kui Sul on Aloe Trade privaatsuspoliitikale või Sinu privaatsuse rikkumisega seonduvaid küsimusi või muresid, palun võta meiega ühendust e-posti aadressil trade@aloetrade.ee